top of page

WELCOME TO

KWONGSHING-PROPERTY.COM

專營長沙灣、深水埗住宅及工商舖租售。
大量盤源!歡迎業主委託放盤及可免費拍攝網上廣告。
                                        專業免費估價服務!

Your details were sent successfully!

 即時查詢 , 即時回覆 

查詢電話 : 27487888 

趙先生 : 54333120 

李小姐 : 97740366 

    SHOP 23,G/F NO2 HONG FAI BUILDING KWONG SHNG STREET, CHEUNG SHA WAN, KLN

 九龍長沙灣廣成街 2-20 號 康輝大廈 B 座地下 23 號鋪 

 

bottom of page